Microsoft udvider Microsoft 365 sortimentet med nye licenser uden Teams -

18. september 2023

Microsoft udvider Microsoft 365 sortimentet med nye licenser uden Teams

Microsoft udvider Microsoft 365 sortimentet med nye licenser uden Teams

Den 1. oktober 2023 sker der ændringer i Microsofts sortiment:

Helt nye kunder vil fra den dato kun kunne anskaffe E1/E3/E5-licenser uden Teams licens. Til gengæld kan Teams licensen anskaffes særskilt, såfremt det ønskes.

Ændringen foregriber et forventet krav fra EU om at udskille Teams fra Enterprise licenserne.

Kunder, der har anskaffet Microsoft licenser forud for den 1. oktober, kan fortsat fremover erhverve de eksisterende licenser med Teams inkluderet. Og de får også mulighed for at købe de nye licenser, såfremt det ønskes.

For kunder, der anvender eller vil anvende Microsoft 365 Business Basic, Business Standard eller Business Premium er der blot tale om en yderligere valgmulighed, idet både de eksisterende licenser med Teams og de nye uden Teams bliver tilgængelige.

Ønsker du at drøfte dine muligheder i detaljer, herunder prissætning?

Så kontakt Comits salgsafdeling på 49 11 88 00

 

Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

  Kan din virksomhed modstå et hackerangreb eller en uheldig begivenhed såsom IT-nedbrud eller brand? -

  5. september 2023

  Kan din virksomhed modstå et hackerangreb eller en uheldig begivenhed såsom IT-nedbrud eller brand?

  Har du dit beredskab klar, så du ved, hvad du skal gøre, når uheldet rammer, og hvem der har ansvaret for at tage affære?

  EU har for nylig vedtaget skærpede IT-sikkerhedsregler i form af NIS2-direktivet (NIS2 står for Network and Information Security Directive 2). Disse regler skal for udvalgte sektorer i Danmark overholdes fra oktober 2024. Der vil være seriøse sanktioner, hvis reglerne ikke efterleves.

  Uanset om din virksomhed hører til de udvalgte sektorer eller ej, så er sikkerhedsreglerne nødvendige at overholde, hvis din virksomhed skal have en robust IT-infrastruktur, som er modstandsdygtig overfor angreb eller uheld.

  Har du stillet dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvornår har virksomheden sidst testet, om backup’en virker?
  • Hvem har adgang med alle rettigheder til de kritiske systemer?
  • Hvor tit skiftes der password i virksomheden?
  • Er der to-faktor sikkerhed ved adgang til de forretningskritiske systemer?

  Hvis svarene ikke er tilfredsstillende, er der god grund til at gøre noget alvorligt ved det.

  Når Comit indgår en aftale om udarbejdelse af en IT-sikkerhedsstrategi og en beredskabsplan, så indleder vi processen med en drøftelse om forretningens mål og de kritiske processer og data i virksomheden. Herfra arbejdes der ned i detaljerne med fokus på de væsentlige områder, herunder:

  • Uddannelse af ledelsen
  • Risikoanalyser med både forebyggende og begrænsende tiltag
  • Sikkerhedspolitikker og procedurer
  • Cyberhygiejne og adgangskontrol
  • Forsyningskædesikkerhed for leverandører
  • Håndtering af sikkerhedshændelser og rapportering indenfor 24 timer
  • Beredskabsplaner og krisehåndtering

   

  Resultatet af den fælles indsats mellem virksomheden og Comit er en række sikkerhedsmæssige tiltag, hjælp til udformning af IT-sikkerhedspolitikker og en beredskabsplan, der skal forankres i organisationen. Dertil kommer awareness kampagner og f.eks. årlig opfølgning.

   

  Comit har arbejdet med IT-sikkerhed i mere end 10 år, og vi samarbejder med nogle at de stærkeste IT-sikkerhedsleverandører i branchen. Kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig.

  Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

   Passwords skal skiftes – også når du arbejder hjemme -

   19. maj 2021

   Passwords skal skiftes – også når du arbejder hjemme

   De fleste medarbejdere der er koblet op fra deres hjem er også sikret med MFA, men hvordan håndterer I det når medarbejderne har brug for at skifte password, har glemt det eller bare ikke kan huske det?

   Entrust Datacard tilbyder en intuitiv selvbetjeningsproces med SMS PASSCODE Password reset, der omfatter automatisk notifikationer.  Med et enkelt klik, bliver brugeren guidet over på selvbetjeningsportalen, hvor de skal indtaste deres brugernavn, efterfulgt af en OTP kode som sendes f.eks. via SMS. Denne indtastes, og brugeren kan nu ændre password, logge på og arbejde videre.

   Med SMS Passcode Password Reset kan vi gennemføre opsætning og komme i gang på ganske kort tid. Og med Comit’s øvrige viden om både trusselsbillede og sikkerhedsteknologi samt adgang til den bedst mulige konsulentbistand hvis uheldet er ude, er vi et naturligt førstevalg.

   Vi hjælpe dig uden at vi fysisk behøver være tilstede.

   Ring til Comit på +45 4911 8800 og hør hvordan vi kan hjælpe.

   Læs mere om Password Reset her

   Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

    Undgå cyberangreb når du arbejder hjemme -

    21. april 2020

    Undgå cyberangreb når du arbejder hjemme

    Som følge af den nuværende situation med Covid-19, har forsvarsminister Trine Bramsen samt Center for Cybersikkerhed, opfordret alle virksomheder, der har etableret hjemmearbejdspladser for deres medarbejdere, til at øge sikkerheden.

    Risikoen for cyberangreb er væsentligt forhøjet, da man med sin hjemmearbejdsplads ikke har samme sikkerhedsforanstaltninger, som når man er på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at tage denne nye situation alvorligt, og sikre at virksomhedens medarbejdere ikke udgør en risiko.

    Hos Comit kan vi hjælpe med at etablere en sikker hjemmearbejdsplads. Der er grundlæggende behov for en VPN-forbindelse i kombination med en MFA-løsning, med henblik på at sikre, at det er dig der logger på.

    Derudover er der behov for en aktiv antivirus-klient og en antimalware-klient, der beskytter mod ransomware angreb, CEO fraud og som automatisk opdaterer dine applikationer.

    Alt dette kan vi hjælpe dig med uden at vi fysisk behøver være tilstede.

     

    Hjemmearbejdsplads. Undgå cyberangreb når du arbejder hjemme

    Ring på +45 4911 8800 og hør hvordan vi kan hjælpe.

    Læs hvor nemt og sikkert du kan skifte dit password når du arbejder hjemme.

    Se artikler fra Finans og DR , der omhandler vigtigheden af, at have styr på sikkerheden i forhold til hjemmearbejdsplads.

     

    Gode råd til organisationen

    Kommunikation
    Sørg for at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at de er bekendt med de besluttede kommunikationskanaler.

    Udnyttelse af situationen
    Vær opmærksom på det øgede trusselsbillede, hvor kriminelle prøver at udnytte denne situation. De vil f.eks. forsøge at udbrede ransomware og sende phishinglinks og -sms’er, under dække af corona.

    Fjernadgang
    Sørg for at medarbejderne kender processerne for fjernadgang, og tester, at de virker (f.eks. VPN, fler-faktor autentifikation osv.)

    Infrastrukturen skal understøtte fjernadgangen
    Sørg for at infrastrukturen der understøtter fjernadgangen, har kapacitet og licenser nok til at dække det øgede antal brugere, der skal have samtidig adgang.

    Automatisk opdatering
    Sørg for at automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdscomputere også virker, når de arbejder hjemmefra. Hvis dette ikke er en mulighed, skal medarbejderne mindes om at opdatere dem jævnligt.

    Vær opmærksom på midlertidige adgange
    Sørg for at være bevidst om risici ved eventuelle midlertidige adgange eller tilladelser, og at revurdere dem når behovet ikke længere er til stede.

     

    Gode råd til medarbejderen

    Brug kun arbejdspladsens værktøjer
    Brug de værktøjer og kommunikationskanaler din arbejdsplads stiller til rådighed, og husk at sikkerhedspolitikerne også gælder når du arbejder hjemmefra. Vær for eksempel opmærksom på regler for brug af f.eks. private mailkonti og filudvekslingstjenester.

    Husk at opdatere
    Hvis din arbejdscomputer ikke holdes opdateret automatisk, skal du huske at holde den opdateret selv.

    Test din fjernadgang
    Test at din fjernadgang virker, så eventuelle problemer kan afhjælpes med det samme.

    Pas på falske mails og SMS’er
    Vær opmærksom på evt. falske mails eller sms, som du modtager under dække af nyheder om corona.

    Beskyt den fysiske adgang
    Husk også at beskytte den fysiske adgang til din arbejdscomputer, når du arbejder hjemmefra

    Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

     Minimumskrav for statslige myndigheder -

     20. april 2020

     Minimumskrav for statslige myndigheder

     Få styr på de tekniske minimumskrav for statslige myndigheder

     De statslige myndigheder er underlagt en række minimumskrav for IT-Sikkerheden. Kravene har primært til formål at beskytte statslige IT-arbejdspladser, f.eks. mod hackerangreb og spredning af malware. Hos Comit har vi løsninger der kan hjælpe dig og din virksomhed så du kan overholde alle kravene.
     Kontakt os nu

      

     Se alle kravene fra de statslige myndigheder her

      

     Klienter/PC’er

     Frist for implementering: 1. januar 2020:

     • Der skal implementeres firewall på alle klienter.
     • Der skal benyttes en VPN-løsning til at gå på internettet via arbejds-PC fra eksterne netværk.
     • For at undgå kompromittering af data, skal operativsystemet være sat op til at kryptere harddisken på den enkelte PC.
     • Der skal implementeres endpoint-beskyttelse mod virus, malware mv. med automatisk opdatering på alle klienter.
     • Klienter skal patches og opdateres regelmæssigt – både OS og applikationer.
     • Det anvendte operativsystem skal være så nyt som muligt, og skal som minimum være supporteret med sikkerhedsopdateringer.

     Frist for implementering: 1. juli 2020:

     • Administrative rettigheder for brugere tildeles kun tidsbegrænset og med veldokumenterede behov.

      

     Webmail

     Frist for implementering: 1. januar 2020:

     • Der må kun anvendes af myndigheden godkendte mail-relays med autentifikation.
     • Kommunikation med mail-protokoller skal krypteres og anvende minimum TLS 1.2. Mellem statslige myndigheder stilles krav om tvungen (forced) TLS, mens der til øvrige skal sendes TLS, hvis modtager understøtter det.
     • Webmail må kun anvendes udenfor myndighedens lokale netværk, hvis dette foregår vha 2FA eller via en direkte VPN-forbindelse til myndighedens netværk.

     Frist for implementering: 1. juli 2020:

     • DMARC REJECT policy implementeres på alle domæner tilhørende myndigheden.

      

     Mobiltelefoner og netværk

     Frist for implementering: 1. januar 2020:

     • Anvend numerisk adgangskode på minimum 6 cifre eller biometrisk identifikation.
     • Operativsystem og apps på mobile enheder skal opdateres regelmæssigt.

      

     Netværk

     Frist for implementering: 1. januar 2020:

     • WIFI på myndighedens arbejdsnetværk skal være krypteret med minimum WPA2.
     • Krav om logning, log på alle systemer og tjenester på netværksservere.
     • Der skal benyttes regelmæssigt opdateret serversoftware på webservere.

     Frist for implementering: 1. juli 2020:

     • Der må ikke anvendes Flash på hjemmesider tilhørende myndigheden.

      

     Websider

     Frist for implementering: 1. januar 2020:

     • DNSSEC skal tilknyttes alle domænenavne tilhørende myndigheden.
     • Myndigheden skal anvende en sikker DNS-tjeneste eller implementere anden løsning til beskyttelse mod skadelige hjemmesider.
     • Kommunikation til hjemmesider skal krypteres og anvende minimum TLS 1.2, dvs. der skal implementeres https på alle hjemmesider.
     Kontakt os nu

      

     Se alle kravene fra de statslige myndigheder her

     Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

      Har du husket at låse bagdøren? -

      20. februar 2019

      Har du husket at låse bagdøren?

      Vi er alle bevidste om, at vores data skal beskyttes, og man kan ikke forestille sig en PC uden antivirus. Mange er dog endnu ikke blevet bevidste om, hvordan og hvorfor deres cloud-data skal beskyttes. Det er f.eks. godt at beskytte dit Office 365 miljø mod uatoriseret adgang.

      Med Microsoft’s Office 365 er det blevet muligt at arbejde overalt hele tiden, uanset hvilken PC, tablet eller mobiltelefon man har adgang til – også dem, man låner. Følger man logikken til vejs ende, kan andre også få adgang, hvis de gætter dit password. Derfor skal du beskytte adgangen til data dine med mere end blot et password.

      Microsoft: Azure MFA

      Vores generelle anbefaling hos Comit, er at implementere multifaktor login validering. Hvis man vælger at holde sig til Microsoft’s løsning, er det muligt at beskytte adgangen til Office 365 med Azure MFA.

      Før i tiden kunne man købe Azure MFA som en cloudtjeneste for ca. 9 kroner pr bruger pr måned, hvilket var et særdeles fornuftigt prispunkt. Microsoft har dog lukket denne mulighed fra 1. september 2018, og det er nu kun muligt at købe Azure MFA som en del af Azure Active Directory Premium P1 til ca. 38 kroner – eller som en del af EMS pakken, hvor Azure MFA tilkøbes Office 365 E3 licenserne med en række andre funktioner.

      Microsoft’s løsning er rigtig god – især til Microsoft’s software, men også til andre løsninger, der understøtter AD FS. Når først løsningen er sat korrekt op, kan man validere brugerne, uanset om de forsøger at logge ind på Office 365 via Windows, Mac, iOS eller android.

      Det er en glimrende løsning indenfor MFA verdenen, men der findes andre bud på løsninger, hvor der er større fokus på fleksible muligheder, både i administration og daglig brug.

       

      Entrust Datacard: SMS Passcode MFA

      Når man er gået i gang med at vurdere løsninger som Azure MFA, skylder man sig selv at overveje alternativer.

      Comit har gode erfaringer med SMS Passcode MFA, som i dag leveres af Entrust Datacard. Løsningen er brugervenlig, nem at arbejde med, beskytter andre systemer såsom Citrix, Outlook Web Access, diverse cloud-løsninger, og kan også bruges når en bruger forsøger at koble på systemer via VPN.

      Men der er andre, mere jordnære anvendelsesmuligheder i at vælge en specialiseret løsning som SMS Passcode MFA. Et af de hyppigst forekommende eksempler, er når en bruger har glemt eller mistet et password. Det kunne for eksempel være efter en lang sommerferie. Her kan man anvende Password Reset modulet til automatisk at hjælpe med at nulstille AD password på en fuldstændig sikker måde, og helt uden hjælp fra administrator.

       

      Hvilken MFA løsning skal man vælge?

      Der er mange muligheder udover Azure MFA og SMS Passcode MFA, men det er oftest en af disse to muligheder, vores kunder spørger om vores anbefalinger omkring.

      Valget af løsning bør hænge tæt sammen med afvejning af, om man ønsker avancerede funktioner i beskyttelse af både Office 365 og andre miljøer, og om de ekstra funktioner i SMS Passcode eller tilsvarende løsninger giver øget brugertilfredshed eller andre gevinster som eksempelvis lavere support omkostninger.

      En ting står dog fast: Dit password må aldrig stå alene. Det svarer til at låse bagdøren til huset med et enkelt stykke sejlgarn.

       

      Kontakt Comit allerede i dag på +45 4911 8800 – så kan vi rådgive dig.

      Læs mere her:
      Microsoft Azure MFA plan
      Entrust Datacard SMS Passcode MFA

       

      Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

       Hvad skal du overveje når du outsourcer? -

       23. januar 2019

       Hvad skal du overveje når du outsourcer?

       Der er mange fordele ved IT Outsourcing. Den grundlæggende idé er, at I som virksomhed kan fokusere på jeres kernekompetencer og forretningsudvikling, i stedet for at bekymre jer om IT-infrastruktur eller datastyring. Ved at outsource jeres IT-drift, vil I få specialiseret overvågning og regelmæssig vedligeholdelse af jeres IT-miljø, samt adgang til de mest avancerede teknologier og meget mere.
       Men inden I hopper på IT-outsourcing-toget, er der nogle ting I skal overveje.

       1. Få medarbejderne `med´

       Når et firma beslutter at outsource en del eller alle sine IT-funktioner, kan medarbejdernes hverdag blive påvirket. Derfor er det vigtigt at kommunikere årsagerne bag beslutningen korrekt og de kortsigtede og langsigtede mål, der kan opnås gennem IT-outsourcing, samt de positive aspekter i nye mulige arbejdsgange og samarbejdsværktøjer.

       Lad medarbejderne vide, at IT-outsourcing handler om at give virksomheden et teknologi-løft, som muliggør et højere serviceniveau og stærkere kundefokus – og planlæg gerne workshops, hvor medarbejderne kan få lov til at gå på opdagelse i nye løsninger.


       2. Hvem har operationel kontrol og styring

       Vurdér, hvor meget kontrol I vil beholde. Lav en klar aftale om hvad I outsourcer, og hvad I selv styrer. Dette sikrer, at der er en klar forståelse mellem din virksomhed og outsourcing-firmaet omkring, hvem der har operationel kontrol og styring af hvad og hvornår.

       Denne ramme vil også hjælpe dig med at udvikle en beredskabsplan med en klar forståelse af roller, ansvar og forventninger, hvilket afliver myter og misforståelser i situationer, hvor ting ikke fungerer som forventet.

       3. Hvordan beskyttes jeres data

       Din outsourcing partner får adgang til firmaoplysninger og kundedata, og bl.a. derfor er både sikkerhed og processtyring vigtigt. I skal som IT-outsourcing kunde aktivt og løbende risikovurdere jeres datamiljø, og konsekvensen af at data kan tilgås af jeres outsourcing partner.

       Aftal hvilke foranstaltninger der skal være på plads for at sikre fortrolighed og sikkerhed for virksomhedens systemer, information og kundedata, samt forudsætningerne for at jeres partner tilgår data.

       4. Hvor fleksibelt er samarbejdet

       I takt med jeres virksomheds udvikling; I får flere ansatte og nye afdelinger, vil I få behov for en skalerbar IT-infrastruktur. Derfor er det vigtigt, at I vælger en samarbejdspartner, der har eksperter på området med viden og erfaring til at opbygge en infrastruktur, der kan tilpasses behovene i jeres virksomhed både nu og i fremtiden.

       Det er vigtigt at vælge en forretningsmodel, der ikke binder jer på hænder og fødder, uanset i hvilken retning jeres virksomhed udvikler sig. Spørg derfor aktivt ind til hvor I står, hvis I ønsker at nedlægge servere og brugere, og nærlæs altid de kontraktafsnit, der beskriver vilkårene for op- og (særligt) nedjustering i kontraktperioden.

       5. Hvordan sikres den løbende positive oplevelse

       Jeres IT-outsourcing partner skal have tilstrækkelige ressourcer og dokumenterede arbejdsgange, for at kunne levere ensartet IT-drift, som understøtter jeres dagligdag.

       Kontrollér derfor om partneren har de nødvendige arbejdsprocesser, sikkerhedsmæssige foranstaltninger og backup-rutiner på plads, så forretningsforstyrrelser elimineres eller minimeres i forbindelse med servicevinduer eller uventede hændelser.

       Kontakt Comit på 4911 8800 og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at outsource din IT.

       Læs også artiklen: Betaler du for mere end du har brug for?

       Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

        Betaler du for mere end du har brug for? -

        2. november 2018

        Betaler du for mere end du har brug for?

        I takt med at flere og flere opgaver løses digitalt, har danske virksomheder fået et større behov for at investere i IT-systemer og deres drift. Det kan være både en bekostelig og tidskrævende opgave, hvis man ikke allerede besidder ekspertisen i virksomheden.

        Implementering og drift af komplicerede IT-systemer kræver specialviden og stor indsigt i IT-løsningernes muligheder og begrænsninger. Det er sjældent muligt for en virksomhed at have ekspertise på alle områder af IT, og dette gør et samarbejde med Comit A/S til en attraktiv løsning. Hos Comit står et erfarent team af konsulenter klar til at yde de bedste løsninger, og hvis Comit ikke selv har kompetencer til at løse en problemstilling, sørger firmaet for kompetent og effektivt samarbejde med eksterne ressourcer.

         

        Kraftig vækst

        Ifølge Danmarks Statistik brugte danske virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte samlet set 57,6 milliarder kroner på IT i 2016. Udgifter til IT-serviceydelser på næsten 27 milliarder udgjorde 47 procent af virksomhedernes samlede IT-udgifter.

        På mange måder er Danmark et foregangsland, når det gælder digitalisering og anvendelse af IT i virksomhedernes processer. At Danmark har været frontløber på dette felt, kommer i dag danske virksomheder til gode. 51 procent af alle danske virksomheder med flere end ti ansatte købte i 2017 cloud-tjenester, hvilket var en stigning på ni procent fra året før. Og det er ikke kun lette tjenester som e-mail og fildeling, der foregår i skyen, men også tungere tjenester som økonomi- og regnskabssystemer.

         

        Fleksible løsninger

        Comit tilbyder skalerbare aftaler, hvor virksomhedens forretningsbehov dikterer det samlede engagement. Virksomhedens IT-løsninger bygges op omkring standardkomponenter, hvilket gør fakturering af services og systemer fuldstændig gennemskuelig og justerbar i forhold til udviklingen i virksomhedens forretning og behov. Hvis man sammenligner køb af IT med at købe skiveskåret rugbrød, er det hos Comit muligt kun at købe præcis det antal skiver, som man har brug for. Hvis man kun har brug for en halv endeskive eller et par små rugbrødstern, er det også en mulighed.

        Firmaets IT-support team er yderst kompetent inden for blandt andet Microsoft, CISCO, Citrix, Vmware og Veeam, og der er hjælp at hente alle døgnets timer hele året rundt. Comits Service Delivery funktion afholder kvartalsvise statusmøder med firmaets kunder for at sikre en optimal sammenhæng mellem kundens forretningsbehov og de konstant foranderlige IT-løsninger. Det sikrer en service, som er skræddersyet til kunden. Kunden kommer med andre ord ikke til at betale for meget for ydelser, som der i realiteten ikke er behov for.

         

        Åbent og ærligt samarbejde

        Det er for Comit vigtigt at være en pålidelig og dygtig partner, der åbent og ærligt leverer nøjagtig den service på det niveau, som din virksomhed har brug for. Den fleksible og transparente tilgang til samarbejdet med kunderne, gør Comit til værdifuld leverandør hos mange virksomheder uagtet størrelse.

        Hos Comit er der fokus på kundernes bundlinje og på at levere tilfredsstillende og kompetent service: Ved et nyt samarbejde tilbyder Comit både detaljeret teknisk afklaring samt en komplet migreringsplan til fast pris, så der ikke dukker ubehagelige overraskelser op hen ad vejen, og kunderne har altid adgang til opdateret dokumentation i en sikker kundeportal.

         

        Kontakt Comit allerede i dag på +45 4911 8800 – så kan vi rådgive dig.

        TIPS: Hvad skal du overveje når du outsourcer din IT?

         

         

        Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

         Fra servere til sikkerhed -

         26. september 2018

         Fra servere til sikkerhed

         Med tyve år på bagen og talrige tilfredse kunder i porteføljen har Comit A/S formået at
         placere sig solidt i førerfeltet blandt Danmarks bedste leverandører af IT-løsninger.

         Comit var blandt de første IT-forhandlere, som indledte et samarbejde med CSIS. CSIS ville længere ud i markedet med SecureDNS, som var det første DNS-filter i verden til erhvervsmæssig brug. Det avancerede filter opdager malware i virksomhedens netværk, blokerer ondsindet webindhold og forebygger datalækage, hvis uheldet skulle være ude, og netværket inficeres. At uheldet kan være ude er ikke blevet en mindre sandsynlig hændelse siden dengang. Hvert fyrretyvende sekund rammes en virksomhed af ransomware, og cyberkriminelle udtænker hele tiden nye varianter af malware.


         Så tidligt et behov

         Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og hos Comit forstod man hurtigt, at behovet for IT-løsninger, der kunne levere øget cybersikkerhed, kun ville vokse i de efterfølgende år.
         – Gennem salg af hardware fik vi adgang til beslutningstagere hos mange større organisationer, hvor bekymringer om sikkerhedstrusler begyndte at fylde mere end frygten for at løbe tør for storage. Derfor var det naturligt for os at dygtiggøre os som forhandler af IT-sikkerhedsløsninger, fortæller salgschef hos Comit Anders Tryka.

         Der findes utallige IT-sikkerhedsløsninger, og det kan være svært at vælge den ene frem for den anden. Efter etablering af samarbejdet med CSIS er flere leverandører blevet føjet til, og Comit formidler i dag en bred vifte af IT-sikkerhedsløsninger.
         – Et ransomwareangreb i 2018 stoppes ikke med to, tre eller femår gammel antivirusteknologi, og uddannelse af dine medarbejdere hjælper kun mod CEO-svindel, indtil sommerferieafløseren foretager en bankoverførsel i bedste hensigt, advarer Anders Tryka og slår fast, at der i begge tilfælde skal mere omfattende metoder i brug.

          

         Få styr på data

         IT-sikkerhed handler nu i langt højere grad end før om at beskytte virksomhedens data, uanset hvor i verden de måtte være placeret. Den seneste tilføjelse i Comits palette er en løsning, der gør det muligt at få indblik i en virksomheds data, uanset om data ligger på virksomhedens egen infrastruktur eller i en cloudløsning som Office 365. Veritas anslår i en rapport fra 2017, at kun otte procent af danske virksomheders data er afgørende for den operationelle succes, mens hele 48 procent er forældet eller triviel information. Op mod 44 procent af data, de såkaldte ”dark data” har vi ingen viden om.

         De såkaldte dark data indsamles automatisk i forskellige systemer, men som ikke anvendes målrettet. Det kan være logfiler, kundedata eller gamle dokumenter og regneark, som ingen har haft brug for i årevis. At få ryddet op i forældede data kan give en enorm forretningsgevinst, og at opnå indblik i de 44 procent dark data, som virksomheden har liggende, bør ifølge Comit være en topprioritet for alle, der ønsker en reel vurdering af deres risici.

          

         Skræddersyet sikkerhed

         I de senere år har flere store virksomheder og offentlige institutioner været under cyberangreb. Hos nogle var IT-sikkerheden i orden, men for andre har det været en dyr erkendelse af, at IT-sikkerhed har været et underprioriteret område. Hertil kommer de firmaer, som end ikke aner, at de har været udsat for et angreb, og at deres fortrolige data kan være kompromitteret.

         – Det bliver langt lettere at vælge de sikkerhedsløsninger, der passer til din organisations risikoprofil, når du har styr på hvilke data, I ligger inde med, og hvor de fysisk er placeret, siger Anders Tryka. Danske virksomheder har taget muligheden for at placere data og IT-infrastruktur i andre lande til sig, men mange har også mistet overblikket over, hvor deres data reelt er placeret. Comit er en af Danmarks førende leverandører af IT-sikkerhed og tilbyder gennem samarbejde med bl.a. CSIS løsninger, som modsvarer den enkelte virksomheds risiko og trusselscenarie, uanset hvor og hvordan virksomhedens data opbevares.

         Kontakt Comit allerede i dag på +45 4911 8800 – så kan vi rådgive dig.

         Læs mere her:
         Comit IT-sikkerhed

          

          

         Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?

          PAS PÅ. Højtid for ’CEO fraud’ -

          11. juli 2018

          PAS PÅ. Højtid for ’CEO fraud’

          De it-kriminelle er blevet betydeligt mere snedige. De opsætter bl.a. regler på kompromitterede e-mail konti, som flytter trafik til dem uden din viden. Det kan for eksempel være at e-mail fra en bestemt person automatisk flyttes til din slettet post og videresendes til en anden e-mail adresse på et domæne der minder om jeres eget.

          Det er et forsøg på at øge chancen for at få held til at udgive sig for at være CEO i din virksomhed. De it-kriminelle kan på den måde bryde ind i en eksisterende samtale og i den kontekst kan deres forsøg på at få penge overført i al hast virke troværdig.

          Det er særligt i ferieperioder som nu, du skal være særligt opmærksom. Sommertid er højtid for CEO svindel. De it-kriminelle satser på, at vi ikke stiller lige så mange spørgsmål til behov for hurtige overførsler, som vores kollega, der normalt har ansvar for at tage stilling til henvendelsen.

          Kontakt Comit allerede i dag på +45 4911 8800 – så kan vi rådgive dig.

          Et par gode råd

          • Sørg for at sikre at alle konti, som kan tilgås fra Internettet, er sikret bl.a. ved implementering af 2 faktor brugervalidering fra for eksempel Censornet / SMS Passcode
          • Sørg for at nøglemedarbejdere med ansvar for eller adgang til selskabets bankforbindelse, er forsvarligt uddannet og er klædt på til at spotte CEO svindel
          • Sørg for at etablere klare arbejdsgange, så der er tydelige retningslinjer for alle administrative og ledende medarbejdere
          • Sørg for at beskytte jeres e-mail systemer med DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) og supplere det med SPF og/eller DKIM
          • Beskyt dine medarbejdere med CSIS Secure DNS og Heimdal. Løsningerne monitorerer de mest aktive CEO svindel aktører og blokerer deres domæner i det øjeblik de oprettes. Det afbøjer risikoen for phishing af brugernavne og passwords som typiske er første stadie i CEO svindel angreb

          Vil du have nyheder fra os direkte i din mailbox?